УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

» Прес-центр » новини » Етична поведінка - запорука недопущення корупційних правопорушень

Етична поведінка - запорука недопущення корупційних правопорушень

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми Служби автомобільних доріг у Рівненській області, працівники Служби під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

У Службі автомобільних доріг у Рівненській області розроблені та затверджені Правила етичної поведінки працівників, які  є узагальненням стандартів етичної поведінки працівників, спрямованими на зміцнення авторитету Служби, доброчесності та позитивної репутації працівників Служби, якими вони зобов’язані керуватись під час виконання своїх посадових обов’язків.

Поведінка працівників Служби має забезпечувати довіру суспільства до Служби автомобільних доріг у Рівненській області, Державного агентства автомобільних доріг України та дорожньої галузі в цілому.

Працівники Служби повинні сумлінно, вчасно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні.

Працівники Служби під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані:

- бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування;

- запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

- не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;

- не допускати грубощів та приниження людської гідності;

- толерантно і з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів, політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб;

- виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті політичні, ідеологічні, релігійні або інші погляди та переконання, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських, політичних і релігійних організацій;

- не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

- утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва Служби, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, або суперечать законодавству;

- поважати приватне життя інших осіб.

Працівники Служби мають дбати про авторитет та позитивну репутацію Служби, що включає дотримання етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.      

Працівники Служби зобов’язані з повагою ставитись до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови.

 

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності